YKY - Yapı Kredi Yayınları
Sepet Ürün bulunmaktadır.
Liste görünümü

Niyazi BerkesNiyazi Berkes
Biyografi

Niyazi Berkes (21 Ekim 1908-18 Aralık 1988) Lefkoşe’de başladığı ortaöğrenimini 1928’de ‹stanbul Erkek Lisesi’nde tamamladı. 1931’de ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi. 1935’te aynı fakültede sosyoloji asistanı oldu. Aynı yıl ABD’ye giderek 1939’a değin Chicago Üniversitesi’nde toplumbilim üzerine çalışmalar yaptı. Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde sosyoloji doçenti olduktan sonra 1950’de ikinci kez yurtdışına çıktı. 1952’de Kanada’da McGill Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptı, aynı üniversitede profesör oldu.

Türkiye’nin tarihsel ve toplumsal evrimiyle ilgili çalışmalarıyla tanınan Niyazi Berkes, 1975’te emekli olup ‹ngiltere’ye yerleşti.

Berkes, kuramsal toplumbilim üzerine görüş ve düşüncelerini yansıtan çalışmalarının yanı sıra Türkiye’nin Osmanlı Dönemi’nden günümüze değin geçirdiği değişimleri inceleyen araştırmalar yaptı. Bir alan çalışması olan “Bazı Ankara Köyleri Üzerine Bir Araştırma” (1942), Türkiye’de toplumbilim alanında yayımlanan ilk monografilerden biridir.

Berkes’in 1940’lardan başlayarak çeşitli gazete ve dergilerde yayımlanan toplumbilim ve felsefe konulu birçok makalesi “Felsefe ve Toplumbilim Yazıları” (1985) adlı kitabında toplandı.

Yazdığı Kitaplar

Çevirdiği Kitaplar

Yayına Hazırladığı Kitaplar

Editörlüğünü Yaptığı Kitaplar

Fotoğrafladığı Kitaplar

Resimlediği Kitaplar

Uyarladığı Kitaplar