YKY - Yapı Kredi Yayınları
Sepet Ürün bulunmaktadır.

Gizlilik ve GüvenlikYapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. olarak; müşterilerimiz, takipçilerimiz, abonelerimiz ve çalışanlarımız dahil gerçek kişilerin kişisel verilerinin yasal mevzuat ve özellikle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin hak ihlaline uğramamaları ve bilgilendirilmeleri temel prensibimizdir.

Bu nedenle, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; müşterilerimize, takipçilerimize, abonelerimize, internet sitemizi ve mobil uygulamalarımızı ziyaret eden tüm bireylere ait tüm kişisel verilere ilişkin verinin işlenmesi, saklanması, aktarılmasına ilişkin işlemleri Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından belirlenen kural ve prensiplere göre gerçekleştirilmektedir.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından kişisel veriler, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş.nin takipçi, müşteri ve abone profillerinin belirlenmesi, bu kişilere daha iyi ve verimli, doğru hedefe yönelik hizmet verme, pazarlama ve satış kapasitesini geliştirme ve ulaşılan kişi sayısını arttırma amacıyla işlenmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından kişisel veriler, Yapı Kredi Bankası ve Yapı Kredi Bankası’nın iştiraklerine, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş.nin verileri işleme amaçlarıyla aynı amaçlar kapsamında bu kurumlara aktarılabilir.

Kişisel veriler, tarafınızca verilerin paylaşılmasından önce tarafınızdan alınan, verilen işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin açık onay kapsamında işlenmekte olup Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından elde edilen verilerin tamamı gizli tutulmakta, ifşa edilmemektedir. Elde edilen kişisel veriler  ürün veri tabanının korunduğu sistemle korunmaktadır. Bu veriler ancak tarafınızca değiştirilebilir nitelikte olup hiçbir üçüncü kişinin verilere ulaşması ve değiştirmesi teknik anlamda mümkün değildir.

KKVK  madde 11 uyarınca tarafınızca yapılacak yazılı talep doğrultusunda kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiyse bu işlemlere ilişkin teknik ve hukuki bilginin tarafınıza iletilmesi, kişisel verilerinizin işlenme amacının öğrenilmesi ve verilerin bu amaca uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığı hakkında bilgi aktarılması, şayet aktarıldıysa kişisel verilerinizin aktarıldığı yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü gerçek ve tüzel kişilerinin bilgilerinin paylaşılması,  kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bu eksiklik veya yanlışlığın giderilmesini talep etme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, kişisel verilerdeki eksikliklerin/yanlışlıkların giderilmesini veya verilerin silinmesini/yok edilmesini verilerin aktarıldığı üçüncü gerçek veya tüzel kişiden talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine ortaya çıkabilecek bir sonuca itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı şekilde işlenmesi sebebiyle doğacak zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsinizdir. Bu haklarınızın etkili bir şekilde kullanılması için veri sorumlusu Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş.nin  “iletisim@ykykultur.com.tr” elektronik posta adresine elektronik posta  göndererek veya Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş.nin ticari merkezine yazılı başvuruda bulunarak taleplerinizi iletebilirsiniz.