YKY - Yapı Kredi Yayınları
Sepet Ürün bulunmaktadır.
Liste görünümü

Roland BarthesRoland Barthes
Biyografi

Roland Barthes Fransız denemeci, eleştirmen ve göstergebilimci (Cherbourg, 1915-Paris, 1980). Sorbonne’da öğrenim gördü, C.N.R.S.’te (Bilimsel Araştırma Ulusal Merkezi) çalıştı, École pratique des hautes études’de ve Collège de France’ta göstergebilim dersleri verdi. XX. yüzyılın düşünce ve yazı ustalarından R. Barthes, göstergebilimin ve metin kuramının gelişmesini sağlamış, eleştirel denemeleriyle de çağımızın deneme anlayışına yeni bir tat getirmiştir.