YKY - Yapı Kredi Yayınları
Sepet Ürün bulunmaktadır.
Liste görünümü

Paul RicœurPaul Ricœur
Biyografi

Paul Ricoeur, Fransız felsefecisi ve yorumbilimcisi (1913-2005). Rennes Lisesi ‘ni bitirdikten sonra Rennes Üniversitesi ile Sorbonne ’da öğrenim gördü. Strasbourg, Sorbonne ve Nanterre Üniversiteleri (Fransa) ile Columbia, Yale, Chicago Üniversitelerinde (ABD) ders verdi. Fenomenoloji ve Yorumbilim İncelemeleri Merkezi ’ni (Paris) yönetti. Çalışmalarıyla yorumbilimin gelişmesine büyük katkıda bulundu.

Başlıca yapıtları: Karl Jaspers et la philosophie de l ’existence (Karl Jaspers ve Varoluş Felsefesi) [M. Dufrenne ile birlikte, 1947]; Philosophie de la volonté (İrade Felsefesi) [3 cilt, 1950-1960]; Histoire et vérité (Tarih ve Gerçeklik) [1955]; De l ’interprétation. Essai sur Freud (Yoruma Dair. Freud ve Felsefe, 2007) [1965]; Le Conflit des interprétations. Essais d ’herméneutique (Yorumların Çatışması, 2009) [1969]; La Métaphore vive (Canlı Eğretileme) [1975]; Temps et récit (Zaman ve Anlatı 1: Zaman-Olayörgüsü-Üçlü Mimesis, YKY, 2007; Zaman ve Anlatı 2: Tarih ve Anlatı, YKY, 2009; Zaman ve Anlatı 3: Kurmaca Anlatıda Zamanın Biçimlenişi, YKY, 2012) [4 bölüm 1983-1985]; Du texte à l ’action. Essais d ’herméneutique II (Metinden Eyleme. Yorumbilim Denemeleri II) [1986]; Soi-même comme un autre (Başkası Olarak Kendisi, 2010) [1990]; Lectures 1, 2, 3 (Okumalar 1, 2, 3) [1991-1994]; La Critique et la conviction (Eleştiri ve İnanç, YKY, 2010) [söyleşi, 2005]; L ’Idéologie et l ’utopie (İdeoloji ve Ütopya) [1997]; La Mémoire, l ’histoire, l ’oubli (Hatıra, Tarih, Unutuş, 2012) [2000]; L ’Herméneutique biblique (Kutsal Kitap Yorumbilimi) [2001]; Sur la traduction (Çeviri Üzerine, YKY, 2008) [2004]; Écrits et conférences I, II (Yazılar ve Konferanslar, I, II) [2008]; vb. (Ayrıca bkz. Cogito, “Paul Ricoeur Özel Sayısı”, 56, Güz 2008).

Yazdığı Kitaplar

Çevirdiği Kitaplar

Yayına Hazırladığı Kitaplar

Editörlüğünü Yaptığı Kitaplar

Fotoğrafladığı Kitaplar

Resimlediği Kitaplar

Uyarladığı Kitaplar