YKY - Yapı Kredi Yayınları
Sepet Ürün bulunmaktadır.

Dionysios ByzantiosDionysios Byzantios
BiyografiYayınları

Byzantionlu Dionysios hakkında neredeyse hiç bir bilgi yoktur. Eserden, MS 1. ve/ya
2. yüzyılda yaşadığı anlaşılmaktadır.  MS 10. yüzyılda kaleme alınan “Suda” isimli Bizans ansiklopedisinin kaydettiğine göre Dionysios, “Anaplous Bosporou”dan (Boğaziçi’nde bir Gezinti) başka “Peri threnon”  (Ağıtlar üzerine) adlı bir eser kaleme almıştır. Adı geçen diğer eser günümüze ulaşmamıştır.