YKY - Yapı Kredi Yayınları
Sepet Ürün bulunmaktadır.
Liste görünümü

Bülent BayramBülent Bayram
Biyografi

Bülent Bayram 1976’da Adana’da dünyaya geldi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü’nde öğrenim gördü (1995-1999). Afyon’da öğretmenlik yaptı (1999-2001). Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı (2001-2010). Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans (2004), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dünyası Araştırmaları Anabilim Dalı’nda doktora öğrenimi gördü (2008). “Çuvaş Türklerinin Kahramanlık Anlatmaları” (İnceleme-Metinler) doktor unvanını aldı. Rusya Federasyonu Tataristan Özerk Cumhuriyeti’nde İdil-Ural bölgesinde yaşayan Tatar, Çuvaş ve Başkurt Türklerinin kültürleri konusunda çalışmalar yaptı. 2007-2008 ve 2011 yıllarında Macaristan’da Macar Türkoloji araştırmalarında İdil-Ural bölgesi Türkleri hakkında yapılan çalışmalar ve Macarlarda ölüm ile ilgili gelenekler üzerine araştırmalar yaptı. 2011’de Macaristan ve Romanya’da Macarların ölüm gelenekleri üzerine derleme çalışmaları gerçekleştirdi. 2010 Ocağından beri Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde görev yapıyor. Çalışmalarını İdil-Ural Bölgesi’nde yaşayan Çuvaş, Tatar, Başkurt gibi Türk boylarının dil, halk kültürü ve edebiyatları üzerine yoğunlaştırmıştır.

Yazdığı Kitaplar

Çevirdiği Kitaplar

Yayına Hazırladığı Kitaplar

Editörlüğünü Yaptığı Kitaplar

Fotoğrafladığı Kitaplar

Resimlediği Kitaplar

Uyarladığı Kitaplar