YKY - Yapı Kredi Yayınları
Sepet Ürün bulunmaktadır.
Liste görünümü

Yahya Kemal BeyatlıYahya Kemal Beyatlı
Biyografi

Yahya Kemal [Beyatlı] 2 Aralık 1884 tarihinde bugün Makedonya sınırları içinde bulunan Üsküp’te doğdu. Rumeli fâtihlerinden olan köklü bir aileden gelir. İlk öğrenimini Üsküp’te yaptı, orta öğrenimine Üsküp ve Selanik’te devam eden şairimiz, bu öğrenimini tamamlamak için geldiği İstanbul’dan Paris’e gitti ve burada 9-10 sene kaldı. Bu süre içinde pek çok Fransız şairini okudu ve tanıdı. 1912’de geldiği İstanbul’da Dâruşşafaka, Medresetü’l-Vâizîn ve Dârulfünun’da tarih, edebiyat, medeniyet tarihi, batı ve Türk edebiyatı tarihi okuttu. Mütareke dönemi ve İstiklâl Savaşı yıllarında yazı ve sohbetleriyle Millî Mücadele’yi destekledi. Lozan Konferansı’na müşavir aza olarak katıldı. Urfa (1923), Tekirdağ (1935), İstanbul (1946) milletvekillikleri yaptı. Ayrıca Varşova (1926), Madrid (1929) orta elçilikleri ile Pakistan (1948) büyük elçiliği görevlerinde bulundu. 1 Kasım 1958’de İstanbul’da vefat etti. Kabri Rumelihisarı’ndadır.
Eserleri:
Kendi Gök Kubbemiz (1961); Eski Şiirin Rüzgârıyle (1962); Rubâîler ve Hayyam Rubâilerini Türkçe Söyleyiş (1963); Aziz İstanbul (1964); Eğil Dağlar (1966); Siyasî ve Edebî Portreler (1968); Siyasî Hikâyeler (1968); Edebiyata Dair (1971); Çocukluğum, Gençliğim, Siyasî ve Edebî Hatıralarım (1972); Tarih Musahabeleri (1975); Bitmemiş Şiirler (1976); Mektuplar, Makaleler (1977); Pek Sevgili Beybabacığım (1998).

Yazdığı Kitaplar

Çevirdiği Kitaplar

Yayına Hazırladığı Kitaplar

Editörlüğünü Yaptığı Kitaplar

Fotoğrafladığı Kitaplar

Resimlediği Kitaplar

Uyarladığı Kitaplar