YKY - Yapı Kredi Yayınları
Sepet Ürün bulunmaktadır.
Liste görünümü

William WordsworthWilliam Wordsworth
Biyografi

1770 yılında Cumberland’de dünyaya gelen William Wordsworth, 18. yüzyıl sonlarında başlayıp 19. yüzyıla uzanan Romantizm akımının en önemli şairlerindendir. Küçük yaşta anne babasını kaybeder. Liseden sonra Cambridge’de okur. Ünlü düşünür, eleştirmen ve şair Coleridge’le dostluğu, gerek şiir kuramını oluşturmasında, gerekse şiirlerinin ortaya çıkmasında önemli rol oynar. Asıl önemli ürünlerini kırk yaşından önce vermişse de son yıllarına kadar yazmaya devam eden Wordsworth’ün ünü giderek artar. 1850 yılında, seksen yaşında öldüğünde kraliyet şairidir. “Prelüd” kendine has özellikleriyle yapıtları arasında ayrı bir yer tutar.

1789 yılında Fransa’yla süren savaşın, hayal kırıklığıyla sonuçlanan toplumsal reform planlarının yarattığı yoğun karamsarlık havasının içinde Wordsworth insanlara yeniden umutlanmanın, huzura ermenin yollarını öğretecek uzun soluklu felsefi bir metin yazmaya koyulur. Kitabının adı “Münzevi; ya da İnsan, Tabiat ve İnsan Hayatı Üzerine Düşünceler”  olacaktır.

Yazdığı Kitaplar

Çevirdiği Kitaplar

Yayına Hazırladığı Kitaplar

Editörlüğünü Yaptığı Kitaplar

Fotoğrafladığı Kitaplar

Resimlediği Kitaplar

Uyarladığı Kitaplar