YKY - Yapı Kredi Yayınları
Sepet Ürün bulunmaktadır.
Liste görünümü

Veli SevinVeli Sevin
Biyografi

Veli Sevin 3 Nisan 1944’te Ödemiş’te doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ndeki eğitimini Eskiçağ Tarihi, Klasik Arkeoloji ve Eski Ön Asya Kültürleri kürsülerinde tamamladı (1965-68). Aynı yerde Lidya uygarlığı üzerine doktora yaptı (1969-73). 1979’da doçent, 1988’de profesör oldu. İstanbul ve Mimar Sinan üniversitelerinde eskiçağ tarihi ve Anadolu-Mezopotamya arkeolojisi üzerine dersler verdi (1980-99). İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi müdürlüğü (1993-99) ve Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü genel sekreterliği (1993-95) görevlerinde bulundu. 1999’da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne geçti; rektör yardımcılığı, Güzel Sanatlar Fakültesi kurucu dekanlığı ve Arkeoloji Bölümü başkanlığı yaptı. 2002’de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne geçti ve Arkeoloji Bölümü başkanı oldu. 2005’te emekliye ayrıldı. Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Erzurum ve Ankara Bölge Kurulu üyeliklerinde bulundu. Çalışmalarını daha çok İÖ I. binyıl Doğu Anadolu, Kuzeybatı İran, Mezopotamya ve Kafkasya arkeolojileri üzerinde yoğunlaştırdı. Türk Tarih Kurumu, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü, ICOMOS (Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi), National Geographic Society ve Tarih Vakfı’nın asli, Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün muhabir üyesidir. 1981’den günümüze kadar birçok arkeolojik kazı ve yüzey araştırması gerçekleştirmiştir. Başlıca Yapıtları: İmikuşağı I: 6.-1. yapı katları, Ankara 1995, Yeni Assur Sanatı I: Mimarlık, Ankara 1999, Arkeolojik Kazı Sistemi El Kitabı, İstanbul 1999, Anadolu’nun Tarihî Coğrafyası I, Ankara 2001, Anadolu Arkeolojisi, İstanbul 2003, Eski Anadolu ve Trakya, Başlangıcından Pers Egemenliğine Kadar, İstanbul 2003, Yumuktepe. A reappraisal, Lecce 2003 (I. Caneva ile).

Yazdığı Kitaplar

Çevirdiği Kitaplar

Yayına Hazırladığı Kitaplar

Editörlüğünü Yaptığı Kitaplar

Fotoğrafladığı Kitaplar

Resimlediği Kitaplar

Uyarladığı Kitaplar