YKY - Yapı Kredi Yayınları
Sepet Ürün bulunmaktadır.
Liste görünümü

Priscilla Mary IşınPriscilla Mary Işın
Biyografi

Priscilla Mary Işın 1951’de İngiltere’de doğdu. York Üniversitesi’nde felsefe okudu. 1973 yılından beri Türkiye’de yaşıyor. 1983’te Osmanlı mutfak tarihini araştırmaya başladı. Türkçeden İngilizceye kültür ve sanat konularında çeviriler yaptı. Bir süreden beri kaybolmakta olan Osmanlı dönemi meyve çeşitlerinin yaşatılması için “tarımsal biyoçe­şitlilik” konusuyla ilgileniyor. 2006 yılında Esin Alice Işın ile birlikte “Meyve Mirası” projesini başlattı. Füsun Ertuğ, Neşe Bilgin ve Elisabeth Tüzün’ün de katıldığı projenin pilot bölgesi olan Muğla’da 550’den fazla “atadan kalma” meyve çeşidi tespit edildi (2010).

“Anadolu Kuş Adları Sözlüğü” (Merete Çakmak’la, 2005), “Gülbeşeker: Türkiye Tatlıları Tarihi” (2008), “Osmanlı Mutfak Sözlüğü” (2010), “Os­manlı Mutfak İmparatorluğu” (kongrelerde sunulmuş bildiriler, 2014), “Avcılıktan Gurmeliğe – Yemeğin Kültürel Tarihi” (2018), “Bountiful Em­pire: A History of Ottoman Cuisine” (2018; “Bereketli İmparatorluk: Os­manlı Mutfağı Tarihi”, Çev. Ahmet Fethi Yıldırım, 2020) adlı eserleri vardır.

Ayrıca Mahmud Nedim bin Tosun’un 1900 tarihli Aşçıbaşı adlı ye­mek kitabını (1998), Ahmed Câvid’in 18. yüzyıl sonuna ait yemek terimleri sözlüğü “Tercüme-i Kenzü’l-İştihâ”yı (Seyit Ali Kahraman’la, 2006), Mehmed Reşad’ın “Fenn-i Tabahat 1340-1341”. “Aşçılık Bilimi 1921-1923” (2018) adlı kitabını ve Ahmed Şevket’in “Aşçı Mektebi” adlı hacimli eserinden geniş bir seçmeyi (2021) yayına hazırladı. Merete Çakmak ve Renate Ömeroğulları’nın Almancadan çevirdikleri Fried­rich Unger’in 1838 tarihli Osmanlı şekerciliği konusundaki “Conditorei des Orients” adlı çok nadir görülen kitabını önce İngilizce (2003, 2004) daha sonra da dipnot, açıklama ve orijinal resimlerle “Şark Şekerciliği” adıyla Türkçe olarak yayımladı (Merete Çakmak ile, 2020).

“Gülbeşeker” kitabı Kasım 2009’da “Dünya Kitap Dergisi Altın Sayfa Ödülü”nükazandı ve “Sherbet and Spice: The Complete Story of Turkish Sweets and Desserts” (2013) adıyla İngilitere’de de yayımlandı.

Yazdığı Kitaplar

Çevirdiği Kitaplar

Yayına Hazırladığı Kitaplar

Editörlüğünü Yaptığı Kitaplar

Fotoğrafladığı Kitaplar

Resimlediği Kitaplar

Uyarladığı Kitaplar