YKY - Yapı Kredi Yayınları
Sepet Ürün bulunmaktadır.
Liste görünümü

Peter LaugesenPeter Laugesen
Biyografi

Peter Laugesen çağdaş Danimarka şiirinin özgün temsilcilerinden biridir. 1942’de Kopenhag’da doğmuş olan şair, doğaya düşkünlüğü yüzünden, uzun zamandır eşi ve çocuklarıyla Cutland yarımadasındaki Brabrand kasabasında yaşamaktadır. 1970’lerde yayınlanan şiir kitapları onu Danimarka şiirinde önemli avangardiste’lerden biri konumuna yerleştirmiştir. Amerikalı "beat" kuşağı şairlerinin Rimbaud ve onu izleyen yenilikçi şairlerin ve yapısalcılık sonrası edebiyat kuramının bir uzantısı olan Laugesen’in şiir kitapları alışılmamış türden yapısal görünümleriyle anarşist bir yaklaşımın örneğini sergiler. Peter Laugesen otomatik yazı, ölçülü uyaklı şiir, anlamsız şiir, bilgece şiir, felsefi şiir, aşk şiiri, doğa şiiri vb her tür şiir yazmıştır/yazmaktadır. Aslında Laugesen için şiir yazmak bir yaşam biçimi olmuştur denilebilir. Laugesen’in şiiri bütün olarak ele alınırsa, bir günce niteliği taşıdığı görülür: Yaşamın akışı içinde şairin kendi yaşantılarından, gözlemlerinden, okuduklarından, düşündüklerinden kaynaklanan, şiir biçiminde bir günce! 1960’ların sonuna doğru okurla buluşan ilk şiir kitabı "Manzara"dan bu yana 55 şiir kitabı yayınlanan Peter Laugesen’e 1992’de Danimarka Akademisi Büyük Ödülü verilmiş ve kendisi 1997’de akademi üyeliğine seçilmiştir.

Yazdığı Kitaplar

Çevirdiği Kitaplar

Yayına Hazırladığı Kitaplar

Editörlüğünü Yaptığı Kitaplar

Fotoğrafladığı Kitaplar

Resimlediği Kitaplar

Uyarladığı Kitaplar