YKY - Yapı Kredi Yayınları
Sepet Ürün bulunmaktadır.
Liste görünümü

Nathalie SarrauteNathalie Sarraute
Biyografi

Nathalie Sarraute 1900 yılında Rusya’da doğdu. Sekiz yaşında ailesiyle birlikte Paris’e yerleşti. Sarraute, sözcüklerin büyüsüne çok küçük yaşlarda kaptırdı kendini. 1971 yılında, Yeni Roman’ın dünü ve bugünü konulu bir kolokyumda, sözcüklerin sayfa üzerindeki görünüşlerini, art arda sıralanışlarını, tınılarını, söyleniş biçimlerini, henüz anaokulundayken sevmeye başladığını söylüyordu. Dile ilişkin her şeyi seviyordu Sarraute ve bu sevgisi, edebiyat ve diğer sanat dalları üzerinde çok düşünmesine ve çok yazmasına neden oldu. Hukuk öğrenimi görmesine karşın, kendini bütünüyle yazarlık mesleğine vermek için 1941 yılında barodan ayrıldı. Sarraute, 1939 yılında yayımlanan Tropismes’indeki kısa metinlerde “doğuş halindeki duyumlar”ı yakalamaya çalışarak, geleneksel romana karşı çıktı. Gerçekten de sanatçı, dış gerçeklik karşısında, bu gerçekliğin niteliğini sorgulayıp onu nesnel bir şekilde betimlemeye çalışmak yerine, bu gerçeklikten yansıyan duyumlardan yola çıkar. Bir başka deyişle, romanına yansıtmak istediği, gerçek hayatı oluşturan bütün ilksel ya da refleks hareketlerdir. 1949-1950 yıllarında yazdığı Portrait d’un inconnu ve 1953 yılında yazdığı Martereau adlı yapıtlarında “kişilik”i ve “tinsellik”i ortadan kaldırarak roman alanında devrim yaptı. Gerek Kuşku Çağı (l’Ere du soupçon) [1956] gibi incelemeleriyle, gerekse Planatérium (1953) ve Altın Meyveler (Les Fruits d’Or) [1963] gibi dilin yabancılığı karşısında bunalmış, gerçek bir iletişim kurmaya çabalayan roman kişilerini konu alan romanlarıyla yazar, Yeni Roman’a bağlandı. İki radyo diyalogu denemesinden sonra (Le Silence, 1964; Le Mensonge,1966), Sarraute, Vous les entendez (1972) ve Disent les imbéciles (1976) ile romana döndü. Bu yapıtlarda yazarın üzerinde durduğu, insanlardaki, kurumlardaki sahteliktir. Sarraute, l’Usage de la Parole (1980) ve Enfance (1983) adlı yapıtlarında insan türünün temel bunalımlarıyla toplum baskılarının birbirinden ayrılamayacak kadar karıştığı çelişkili bir alanı gözler önüne serer. Tu ne t’aimes pas 1986 yılında yayımlanan son yapıtıdır. Nathalie Sarraute’un ayrıca tiyatro oyunları da (Elle est là, 1980; Pour un oui ou pour un non, 1982) vardır.

Yazdığı Kitaplar

Çevirdiği Kitaplar

Yayına Hazırladığı Kitaplar

Editörlüğünü Yaptığı Kitaplar

Fotoğrafladığı Kitaplar

Resimlediği Kitaplar

Uyarladığı Kitaplar