YKY - Yapı Kredi Yayınları
Sepet Ürün bulunmaktadır.

Mete TapanMete Tapan
BiyografiYayınları

Mete Tapan yüksek mühendis mimar. Münih Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nü bitirdi. Almanya’da mesleki çalışmalarda bulunduktan sonra asistan olarak İTÜ Mimarlık Fakültesi’ne girdi. 1973’te doktorasını tamamladı, 1978’de doçent, 1988’de profesör oldu. Halen İstanbul II No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu başkanı olarak görev yapıyor. Mimarlıkta değerlendirme, teknoloji-mimarlık ilişkisi ve Cumhuriyet Dönemi mimarlığı konularında kitap, makale ve araştırmaları var.