YKY - Yapı Kredi Yayınları
Sepet Ürün bulunmaktadır.
Liste görünümü

Melih DuyguluMelih Duygulu
Biyografi

Melih Duygulu 1967 yılında İstanbul’da doğdu. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nın Temel Bilimler Bölümü’nden 1989 yılında mezun oldu. Anadolu’nun çeşitli yörelerinde ve Balkan ülkelerinde yerel müzikler üzerine araştırmalar yaptı ve bu alan araştırmalarının sonucunda 4000 civarında halk ezgisi, halk edebiyatı örnekleri, 80 kadar yerel çalgı ve çeşitli etnografik ürün derledi. Hollanda, Almanya, Belçika ve Fransa’da Türkiye’deki “yerel müzikler” hakkında konferanslar verdi. Türkiye’de ve yurtdışında Türk Müziği ve Ortadoğu müzik kültürlerine ilişkin uluslararası toplantılarda sunumlar yaptı. 1990 yılından itibaren yurtiçi ve yurtdışındaki dergi ve ansiklopedilerde müzikle ilgili bilimsel makaleleri yayımlandı.

Music Instrument Museum’da (ABD-Arizona) Türkiye Bölümü’nün küratörlüğünü yaptı (2011). Çeşitli müzik kurullarında “seçici kurul üyesi” olarak çalıştı. Türk Musikisi Dev­let Konservatuarı’nda (1989-1994), İÜ Devlet Konservatuarı’nda (1989-1991), Rotterdam Konservatuarı’nın Dünya Müzikleri Bölümü’nde (2006-2012) ve Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün lisansüstü müzik programında (2005-2013) halk müzikleri ve et­nomüzikoloji ile ilgili dersler verdi. 1994 yılından itibaren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı, uzun süre Etnomüzikoloji ve Folklor Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevinde bulundu. Halen aynı Konservatuar’da görev yapmaktadır.

1997 yılından itibaren Türkiye’nin müzik kültürünü sesli yayımlar halinde geniş kitlelere tanıtmak ve uluslararası platforma taşımak amacıyla başlattığı proje çerçevesinde bazıları alanında tek olan 32 adet CD/Kitap hazırlayıp yayımlamıştır. Yapı Kredi Yayınları’nın bazı şehir monografilerinde o yörenin halk müziği üzerine makaleleriyle yer aldı.

Kitaplar: “Gaziantep Türküleri” (1995), “Alevi Bektaşi Müziğinde Deyişler” (1997), “Türkiye’de Çingene Müziği. Batı Grubu Romanlarında Müzik Kültürü” (2006, gözden geçirilmiş, genişletilmiş yb. 2023), “Türk Halk Müziği Sözlüğü” (2014), “Türkiye’nin Halk Müziği Makamları” (2018), “Garip Kul Duran. Meçhul Vuslat” (2018), “Bayburt Halk Müziği” (2020) ve “Âşık Davut Sularî. Üç Telli Turna” (2022).

Yazdığı Kitaplar

Çevirdiği Kitaplar

Yayına Hazırladığı Kitaplar

Editörlüğünü Yaptığı Kitaplar

Fotoğrafladığı Kitaplar

Resimlediği Kitaplar

Uyarladığı Kitaplar