YKY - Yapı Kredi Yayınları
Sepet Ürün bulunmaktadır.
Liste görünümü

Ekmeleddin İhsanoğluEkmeleddin İhsanoğlu
Biyografi

Ekmeleddin İhsanoğlu (d. Kahire, 1943) Ayn Şems Üniversitesi Fen Fakültesi’nden mezun oldu.
El-Ezher’de akademik hayata atıldı. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi’nde “doktor” ve “doçent”
oldu. 1984’te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde profesörlüğe yükseldi. Exeter ve Münih
Üniversitelerinde öğretim üyeliği yaptı. Ayrıca dünyanın birçok tanınmış üniversite ve akademik
kuruluşlarında çalışarak katkılarda bulundu.

Bilim tarihi sahasında “Osmanlı Bilimi” kavramını ve metodolojisini başlatan Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul Üniversitesi’nde “Bilim Tarihi Bölümü”, Türk Bilim Tarihi Kurumu (TBTK) ve İSAR
Vakfı’nın kurucusudur. Uluslararası üne sahip IRCICA’nın kurucu Genel Direktörü olarak görev
yaptığı 1980-2004 yılları arasında yazarı ya da editörü olduğu altı dilde ve iki cilt olarak çıkan Osmanlı
“Devleti ve Medeniyeti Tarihi”, 18 ciltlik “Osmanlı Bilim Tarihi Literatürü (OBLT), Mısır’da Türkler ve Kültürel Mirası” gibi ulusal ve uluslararası takdir kazanmış eserler vermiş; çeşitli kütüphanelerdeki
yazmaların kataloglarının yayınlanmasını sağlamış; Balkanlarda özellikle Bosna-Hersek’te
yıkılan birçok Osmanlı mimari eserinin restorasyonuna ön ayak olmuş (Mostar 2004 Projesi ve
diğerleri); bölge bölge İslam medeniyeti tarihi kongrelerini başlatmış ve bunların tebliğlerini ciltler
halinde yayınlamıştır. Ayrıca hat sanatının Türkiye’de ve büyün dünyada tanınması ve yeniden itibar
kazanması konusunda önemli çalışmalarda bulunmuş ve bu çalışmalarını takdir etmek üzere
Uluslararası 9. Hat Yarışması onun adına tertip edilmiştir.

Çok sayıda bilim tarihçisi yetiştiren İhsanoğlu’nun bu hizmetlerine karşılık Uluslararası Bilim ve
Felsefe Tarihi Kurumu (IUHPS) tarafından dört senede bir yapılan kongrelerde sunulmak üzere
İslam bilim tarihi alanındaki en iyi doktora tezi için “İhsanoğlu Madalyası” ihdas edilmiştir. Başta
“Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyası” olmak üzere yirmiye yakın devlet tarafından
verilmiş nişan ve madalyaları bulunmaktadır. Dünyaca ünlü pek çok üniversite ve akademi tarafından
kendisine fahri doktora unvanı verilen İhsanoğlu’na ayrıca bilim tarihinin en önemli ödülü
olan “Alexandre Koyré” madalyası lâyık görülmüştür.

Yazdığı Kitaplar

Çevirdiği Kitaplar

Yayına Hazırladığı Kitaplar

Editörlüğünü Yaptığı Kitaplar

Fotoğrafladığı Kitaplar

Resimlediği Kitaplar

Uyarladığı Kitaplar