YKY - Yapı Kredi Yayınları
Sepet Ürün bulunmaktadır.
Eski Şiirin Rüzgârıyle

Eski Şiirin Rüzgârıyle

Yazar:

Kategori: Şiir

ISBN: 975-08-0702-2

YKY'de İlk Baskı Tarihi: 01.2004

100 TL ve üzeri alışverişlerinizde kargo ücretsiz.
4.54 TL  
TÜKENDİ

Pandemi sebebiyle siparişiniz en geç 2 iş günü içerisinde kargoya teslim edilir.

Genel BilgilerTadımlık
Sayfa Sayısı : 86
Boyut : 13.5 x 21 cm

Sesin ve sözün dize için anlamını yeniden kuran Yahya Kemal; anların, anıların kişisel ve toplumsal tarih içindeki yerini yeniden anlamlandırmış ve şiirine taşımıştır. Kendi Gök Kubbemiz adlı kitapla Yahya Kemal’in evrenine girenler bu kitapla eski çağların iklimine girecekler.

Selimnâme
Devr-i Sultan Selîm’i yazmak içün
Seyf-i meslûl kıldı hâmesini
Halk Yahyâ Kemâl’e rahmet okur
Gûş ederken Selimnâme’sini

BAŞLAYIŞ

- 1514 -

Eflâkden o dem ki peyâm-ı kader gelür
Gûş-î cihâne velvele-î bâl ü per gelür

Devr-î fütûhu Sûr-ı Sirâfîl müjdeler
Hak’dan nizâm-ı âlemi te’mîne er gelür

Ebvâb-ı Ravza-î Nebevî’den firiştegân
Cibrîl’i gördüler nice demdir gider gelür

Derk ettiler ki merkad-i pâk-î Muhammed’e
Rûhü’l-kudüs’le arş-ı Hudâ’dan haber gelür

Rûy-î zemîni tâbi-i fermânı kılmağa
Sultan Selîm Han gibi bir şîr-i ner gelür

Râyâtının alemleri üstünde uçmağa
Sîmürg-i feth hem-çü nesîm-î seher gelür

Hâkan ki at sürünce bir iklîm-i düşmene
Pîş ü pesinde mahşer-i tîg ü teber gelür

Ey ga-sıb-ı diyâr-ı Arab bekle vaktini
Evvel cezâ-yı saltanat-ı sürh-ser gelür

Kaç fâtih-î zaman gören İran-zemin bugün
Görsün kiminle hangi cüyûş-î zafer gelür
Tekbîrlerle halka ıyân oldu tûğlar
Sahrâ-yı Üsküdâr’e revân oldu tûğlar

SEFER

- 1514 -

Tebrîz’e doğru çıktı sefer şâhrâhına
Ervâh peyrev oldu cihan pâdişâhına

Ât üzre geçtiğin göricek leşker-î guzât
Râm oldu şîrler gibi yâvuz nigâhına

Yekser gazâ kılıncı kuşanmış bir ümmetin
Câlis budur erîke-i âlem-penâhına

Münka-d edip serîrine maşrıkla mağribi
Bir devlet ermega-n edecektir ilâhına

Âhir ağardı tan yeri re’s-î cibâlden
Serhadde yol göründü Acem tahtgâhına

Fermân-ı bî-emân ile kalkan hümâ gibi
Tuğrâlu nâme gitti Kızılbâş şâhına

Hâka-n-ı Rûm leşkeri yaklaştığın görüp
İran gerektir ağlasa baht-ı siyâhına

Hengâm-ı rezmi bildiren âvâz-ı hâtifî
Aksetti her tarafta cibâlin cibâhına

Sahrâ-yı Çaldıran’da gazâ vardır erteye
Ey berk müjde ver feleğin mihr ü mâhına
Meydân-ı cenge sâye-resân oldu tûğlar
Rehyâb-ı milk-i Nûşirevân oldu tûğlarBenzer Kitaplar